Inteligentne zarządzanie wydajnością Farmy PV

System iGPV

Kontakt

Degradacja generacji farm PV

Postępujący w czasie niekontrolowany spadek generacji energii, przychodów pogłębiany pojawieniem się dodatkowych kosztów O&M.

Wyzwaniem jest utrzymanie maksymalnego poziomu generacji energii przy równoczesnym maksymalnym obniżeniem kosztów O&M.

Ilość słabych modułów
1%
Spadek generacji energii
6%
 
 

Nieefektywne lub uszkodzone panele PV decydują o sprawności całej instalacji. O wrażliwości instalacji na pogorszenie sprawności technicznej świadczy fakt, że zaledwie 1% słabszych modułów może spowodować 6% spadek generacji energii.

Stosowane metody diagnostyki i identyfikacji słabych ogniw generacji są czasochłonne i kosztowne. Dodatkowo nieusuwane błędy kumulują się z roku na rok powodując lawinowe zmniejszenie generacji energii.

Nie osiągany jest zamierzony cel biznesowy. Obniża się sprzedaż energii a rosną koszty obsługi.

 

Monitoring Wysokiej Rozdzielczości

System iGPV

Korzyści z zastosowania Monitoringu Wysokiej Rozdzielczości

Inwestor
Firma O&M
Instalatorzy

Korzyści dla inwestora:

Rentowność instalacji

Utrzymanie wysokiego poziomu sprawności technicznej farmy i w konsekwencji korzystnego poziomu wytwarzania energii elektrycznej

Optymalizacja czasu i jakości procesów serwisowych

Zdalna weryfikacja i kontrola jakości dostarczonych komponentów

Weryfikacja i wizualizacja zasadności określonych działań grupy O&M

Rejestracja historii działań technicznych

Możliwość obniżenia kosztów ubezpieczenia

Obniżenie strat energetycznych

Korzyści dla firm O&M:

Obniżenie kosztów operacyjnych

Kontrola skuteczności działań techniczno-serwisowych

Precyzyjne planowanie zakresu i miejsca wykonania prac

Szybkość lokalizacji i usunięcia awarii

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy

Korzyści dla instalatora:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy

Optymalizacja prac instalacyjnych

Weryfikacja jakości użytych modułów fotowoltaicznych bez ich demontażu

Wsparcie i ułatwienie procesu uruchomienia farmy

block_background

Jak to działa?

Każdy moduł PV jest niezależnie monitorowany za pomocą podłączonego do niego smart gridowego sensora SMPV.

Sensory dokonują synchronicznego pomiaru prądu i napięcia. Dane są przesyłane bezprzewodowo do komputera DAM, który odpowiada za diagnostykę i synchronizację w czasie. Rezultaty są przesyłane do warstwy Grid Management Center (GMC), która odpowiada za udostępnianie ich użytkownikowi. GMC generuje raporty wybrane przez użytkownika. Raporty są udostępniane w control room farmy oraz przez Internet na komputerach i przez sieć GSM na urządzeniach mobilnych. Opcjonalnie stosujemy sensory SMPV-RMB za pomocą których bardzo mało wydajne moduły mogą zostać zbocznikowane.

Komponenty systemu:

SMPV-D inteligentny sensor do monitorowania pracy dwóch paneli PV

SMPV-F inteligentny sensor do monitorowania pojedynczego panela z funkcją pożarowego wyłącznika bezpieczeństwa

L-DAM - Lokalny moduł agregacji danych

DAM - Moduł agregacji danych

Unikalna technologia niskomocowych bezprzewodowych sensorów zasilanych z monitorowanych obwodów.

Efektywny zunifikowany, zdecentralizowany system przetwarzania danych w oparciu o fog computing z synchronizacją i automatycznym upgrade.

Dzięki warstwie cloud system posiada praktycznie nieograniczoną skalowalność.

Pliki do pobrania

  • System iGPV
  • Sensor SMPV-F
  • Sensor SMPV-D
  • Moduł DAM
  • Moduł LDAM